Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
LITTLE TIP FROM SOMEONE WHO'S BEEN AROUND THE BLOCK- "TRUTH" IS A TATTLETALE WITH NO FRIENDS. "TRUTH" IS YOUR ANNOYING UNCLE WHO SPOILS THE MOVIE. "TRUTH" IS A CONCEPT INVENTED BY POWERFUL LIARS TO GUILT YOU INTO GIVING THEM MORE POWER. DONT FALL FOR THE TRAP. LIE UNTIL WHAT YOU WANT TO BE TRUE BECOMES TRUE. LIE UNTIL YOU CANT REMEMBER WHATS A LIE AND WHAT ISNT. LIE UNTIL YOU ARENT LYING ANYMORE
— Bill Cypher
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss
3950 9435 500
Reposted fromczinok czinok
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Reposted fromteijakool teijakool vialordofdragonss lordofdragonss
3353 c81f
Reposted bydusixquinneothershechowderhestjapaiwannabeyourwishyouwereheredreamerliveblondiSakimigatoasylopathpodprzykrywkatishkasucznikemsikSmigolimsofancyMrrrukmala-mi-w-glanachpikkumyykingswayyosakimiki77polaczettosidestoryJaanis93idosk8rudagurawruapartpenginwarkoczzupsonWpiwnicyUdziadkapatrzpodnogicocciuellagrarzynkagaypreachertytekkelubercikExfeletesyourhabitPaseroVirusloozikerMrrrukorelhLukasYorksiostraKore-MacekchowchowBBartLabRatOr28koszmarekxaloskiwilczaSoulPLathrampoipojarashowmetherainbowmrpaf
2733 0f5a
Reposted fromfirebat firebat viaAgnes Agnes
9103 6a81 500
Reposted fromBuckTheStar BuckTheStar viajouziou jouziou
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viajouziou jouziou
2445 682e 500
poniedziałek. 
Reposted frommychalyna mychalyna viaczinok czinok
8879 5295
Reposted fromkattrina kattrina viaczinok czinok
6305 a5d6
Reposted fromczinok czinok
0701 7e4c
Reposted fromsimonsayer simonsayer viajouziou jouziou
9959 9bf4
Another Child Sacrificed To The Rainbow Worm 
Reposted fromjackie777 jackie777 viajouziou jouziou
9300 49af 500
Reposted fromczinok czinok
6569 4156
Reposted fromjestemzero jestemzero viaczinok czinok
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialordofdragonss lordofdragonss
6091 eb77
Reposted fromczinok czinok
8739 7ffa
Reposted fromilovewhomilove ilovewhomilove viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...